(UPPER) – Centrum kreativních průmyslů a podnikání je prostor pro začínající kreativce. Nabízí nejen zázemí a vybavení za výhodných podmínek, ale také poradenství a mentoring v oblasti podnikání.

 

Více o (UPPER) >>

Which
spaces
and prices

we offer

#

What
happened
in upper

Pouštíme do světa našeho historicky prvního nájemce! Filipová mise je vytvářet produkty pro jednodušší, čistší svět a zákazníkův úspěch. Pro její dosažení shromažďuje vize a představy, promíchává s inovacemi, čímž vzniká kompletní konstrukční návrh připravený k realizaci. Je technický kreativec s povolením vyvíjet.

Díky a přejeme všechno dobré! Tvůj UPPER!

FILIP TOMANEC

www.solvetech.cz

 

 

Here we are

write us
or call us

+420 734 785 320