CO JE (UPPER)

34b

 

 • Inkubátor, který slouží pro studenty či čerstvé absolventy především z UTB, jako startovací prostor v podnikatelské činnosti ve spolupráci s aktivní komunitou.
 • Zaměřuje se na projekty z oblasti kreativních průmyslů designového, uměleckého, audiovizuálního, architektonického či marketingového charakteru.
 • Vede k networkingu.
 • Pomáhá nastartovat fungující společenství a usnadňuje výměnu znalostí.
 • Vede k transformaci jednotlivce ve firmu.

Co UPPER nabízí

 • Užívání prostor, kde se pravidelně schází kreativní lidé za výhodných podmínek.
 • Koučing a mentoring.
 • Networking.
 • Zajištuje odborný růst členů i veřejnosti, setkávaní se špičkovými odborníky z oboru (přednášky, workshopy).
 • Přístup k obchodně zkušeným lidem s cennými sítěmi.
 • Spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou ve Zlíně, TIC Zlín a s privátními firmami.
 • Publicitu a PR příležitosti.
 • Kancelářské prostory a zasedací místnost pro obchodní jednání, kuchyňku, klidovou zónu.
 • Poštovní adresu, internetové připojení.
 • Poradenství a konzultace v oblasti podnikání, ekonomiky podniku, účetnictví a daní

Pět podmínek pro přijetí do UPPER

 1. Jsem student či čerstvý absolvent, začínající podnikatel a mám v hlavě (na papíře či v prototypu) projekt, který chci rozvíjet.
 2. Projekt, který může být v rané nebo rozpracované fázi, se váže k oblasti kreativních průmyslů – je buď designového, audiovizuálního, architektonického, uměleckého či marketingového charakteru.
 3. Věřím, že projekt může být na trhu úspěšný.
 4. Zajímám se o networking.
 5. Počítám s tím, že budu pravidelně podávat zprávy o vývoji mého projektu.

Po rozhodnutí, že je UPPER pro tebe to pravé a splňuješ všechny předpoklady pro přijetí, ti už nic nebrání odeslat přihlášku na email upzlin@fmk.utb.cz se všemi náležitostmi a čekat, až si tě pozveme k pohovoru o tvém podnikatelském záměru. Cílem je zjistit, jak moc to s podnikatelskou kariérou myslíš vážně, v jakém stádiu je tvůj projekt teď a jaký má potenciál. Nejhorší věc, co se ti může u pohovoru stát, je jen to, že ti doporučíme ještě projekt propracovat a domyslet a zkusit to s přihláškou o pár měsíců později. Ta nejlepší věc je samozřejmě přijetí!

Co k přimacímu pohovoru

 • Odeslaná přihláška
 • Přesvědčivá myšlenka projektu

Kritéria pro výběr

 • Osobnostní nastavení
 • Síla projektu: uplatnitelnost, řešení

Členové výběrové komise jsou odborníci z praxe a akademické sféry

Po vstupu do UPPER budete muset podepsat

 • Smlouvu o pronájmu na 1 rok
 • Prohlášení a provozní řád UPPER

Co UPPER očekává od člena v průběhu inkubace 

 • Vypracovaný business plán na jeden rok
 • Účast na pravidelných hodnoceních
 • Účast na společných setkáních členů UPPER

Kromě samotného pronájmu skvělých prostor dle tvého výběru ateliér nebo co-working je součástí UPPER také odborné poradenství. Přednášky, kurzy, semináře a workshopy jsou pro všechny členy zdarma. Pokud by měl někdo zájem o soukromé školení, je možnost individuální domluvy. Veškeré poradenství probíhá pod vedením zkušených profesionálů ve svém oboru.

Cílem UPPER 

 • využití potenciálu začínajících mladých kreativců
 • udržení a rozvoj kreativního průmyslu na Zlínsku
 • mezioborová spolupráce uvnitř i vně UTB
 • vzbuzení zájmu veřejnosti o oblast kreativního průmyslu

>> Přihláška do UPPER <<

>>Provozní řád CKP_UPPER<<

>>Provozní řád UPPER Interní<<