Kam se obrátit v krizi?

Tentokrát z Fakulty logistiky a krizového řízení. Studentka Petra Jílková, mimo jiné i zástupkyně studentů UTB, se zapojuje snad do všech organizací, které univerzita nabízí. Přiblížila nám, s čím se na ni můžeme obrátit, jaké záležitosti se na univerzitě řeší, jaké je studium v Uherském Hradišti a proč bychom se měli zajímat o krizový management.

Do jakých organizací a aktivit se zapojuješ a s čím se na tebe mohou studenti obracet?

Jsem předsedkyně Studentské komory Akademického senátu UTB ve Zlíně, členkou Kolegia rektora, Kolegia děkana a Rady pro vnitřní hodnocení. Studenti se na mne mohou obracet úplně s čímkoliv. Pokud to bude v mých silách, ráda poradím. V minulosti jsem řešila třeba problémy s vyučujícími, indexy, správné vyplácení stipendií, nekvalitní automaty na kávu, stížnosti na kvalitu vody na kolejích, nedostačující pokrytí wifi atd. Jinak vždy ráda uvítám připomínky, dotazy či žádosti spojené s kvalitou výuky.

Jakým tématům by měli studenti věnovat více pozornosti?

Vedle akademického „velkého“ senátu má každá fakulta ještě svůj „malý“ senát. Určitě bych všem studentům doporučila, aby si zjistili, kdo je jejich zástupcem na fakultní úrovni. Každý student má totiž možnost se se zástupcem spojit, aktivně ovlivňovat dění na fakultě a spolurozhodovat zejména o studijních záležitostech.

Studuješ na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. Jaké jsou pro a proti této lokace?

Uherské Hradiště je srdcová záležitost. Je to menší město, všechny tu znáte, všude máte blízko, kulturní život je zde velice bohatý. Vedle fakulty je hned menza, koleje a vše je spojené velkým parkovištěm, takže můžeme parkovat přímo před školou. Když se ale pořádají nějaké univerzitní akce, na naši fakultu se často zapomíná. Taky výběr sportovních aktivit je zde menší než ve Zlíně. Ale neměnila bych.

Co vše se dá na vaší fakultě studovat a jaké je nejčastější uplatnění?

Jednotlivé obory vás mohou naučit jak efektivně rozhodnout třeba v případě nebezpečí záplav, průmyslových havárií či v jiných krizových situacích. Jak využít informační technologie při rozhodování krizových manažerů, jak postupovat při pandemii, teroristických hrozbách, ale také jak jednat v otázkách logisticky. Učíme také modelovat a simulovat vývoj krizových situací a navrhovat jejich řešení.

Mezi hlavní obory patří Ovládání rizik, Řízení logistických a výrobních procesů, Ochrana obyvatelstva a Řízení environmentálních rizik.

Sama studuješ krizové řízení. Můžeš tento obor více rozvést? Proč by se o toto téma měly firmy zajímat?

Krizový management může pomoci překonat rizika, krizi, ovlivnit dopady těchto negativních aspektů. Firmy by této problematice měly věnovat pozornost a předcházet tak např. negativnímu hospodářskému výsledku.

Co nejdůležitějšího ses během studia naučila?

Myslím si, že nejvíc se člověk naučí až samotnou praxí. Ale velmi přínosné pro mě byly předměty jako procesní management, krizové a havarijní plánování, životní prostředí a rizika zdraví, bezpečnost informací, analýza rizik a disponibilních prostředků či modelování krizových situací, kde jsme si mohli vyzkoušet simulaci různých krizových situací.

Zapojuješ se snad do všeho, co jde. Jaká je tvá motivace?

Už od základky jsem chtěla dělat úplně všechno. Byla jsem předseda třídy, pokladna, květiny, nástěnka, chtěla jsem dělat vše. Na střední jsem také chtěla řešit všechny problémy. Když jsem přišla na vysokou školu, zrovna končil mandát v Senátu studentům třetího ročníku. Nevěděla jsem, co to je, ale věděla jsem, že tam být musím. Kandidovala jsem se slovy, že nové koště dobře mete a nějak jsem se tam zase dostala. Mě to hrozně baví, nemůžu jen tak sedět doma. Když se něco řeší, tak musím být vždy u toho.

Pro co si myslíš, že máš největší talent?

Mám možná pár drobných talentů, ale největší?  S odstupem času dokážu říci, že jsem na základce měla talent na recitaci. Dalším talentem může být manipulace mého přítele, kdy cílem je, aby měl chuť na stejný oběd jako já 😀 Snad by se ještě  pár drobných talentů našlo, ale jelikož se nerada chlubím, uvalím na své talenty informační embargo a nechám si je pro sebe. 🙂

Co tě ze všech těch aktivit baví úplně nejvíc?

Samozřejmě mám ráda všechny své aktivity, jinak bych je nedělala. Důležité pro mě však je, aby se daná aktivita „motala“ kolem většího počtu lidí. Miluji totiž společnost, konverzaci a setkávání se s lidmi.

Chtěla bys na závěr studentům něco vzkázat?

Nebojte se řešit jakýkoliv problém, choďte za námi se svými nápady, chvalte se svými úspěchy a podílejte se tak i vy na lepším vývoji naší milované univerzity. 🙂

Neváhejte se na mě s čímkoliv obrátit – skasutb@utb.cz

PJ foto Romana Musilová

Foto: Romana Musilová


Naši podporovatelé

mmcité, a. s.

TESCOMA s.r.o.

Egoé s.r.o.

TON a.s.