IDEATHON UTB / Baťovy závody trochu jinak / 9.-10. 11. / 09:00

Ideathon je intenzivní 24hodinový workshop, který dává studentům UTB ve Zlíně příležitost v krátkém čase vyřešit naléhavé výzvy naší doby. Účastníci workshopu pracují v týmech a díky vzájemné spolupráci navrhují pomocí design thinkingových metod a inovativních postupů řešení zadaných výzev. Ideathon pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s TIC Zlín a agenturou CzechInvest.

 

PROGRAM AKCE
Pondělí 8.11.
18:00 — 20:00 workshop Design Thinking (účast dobrovolná)
Úterý 9.11.
8:00 příchod účastníků
8:30 – 8:45 info k organizaci soutěže a celého dne
8:45-10:00 Prezentace zadání / vybrané výzvy
10:00–10:15 přestávka
10:15-11:45 tvoříme týmy + losujeme téma
11:45-12:00 přestávka
12:00-13:00 workshop Lean Canvas
13:00-14:00 promýšlení strategie ze strany týmů
14:00-16:00 mentoring (dle přihlášení v harmonogramu)
16:00 -17:00 debrief od zadavatelů
Středa 10.11.
09:00 -10:00 workshop Pitch it!
10:00 – 11:00 volitelný mentorský blok UPPER + TIC + CZECHINVEST
do 13:00 deadline pro odeslání prezentací
14:00 – 17:00 prezentace týmů (15 minut na každého)
17:00 – 19:00 vyhlášení vítězů + networking – VÍTĚZNÝ TÝM ZÍSKÁ STIPENDIUM VE VÝŠI 20 TISÍC KČ!

 

Proč to děláme?

Chceme propojit studenty napříč fakultami a obory naší univerzity spolu s lokálními institucemi. Díky moderním metodám mohou pomoci vyřešit výzvy města a okolí, ve kterém žijí a studují. Rádi bychom docílili dlouhodobé spolupráce studentů s institucemi a propojili je s reálnou praxí.

Kdo může přihlásit výzvu?

První ročník Ideathonu otevíráme institucím a organizacím ze Zlínského kraje z nekomerčního sektoru. Během měsíce září mohly instituce přihlašovat své výzvy a občané města i studenti budou moci během října zvolit, které z přihlášených výzev budou studenti zpracovávat.

Účast na Ideathonu je pro všechny zadavatele zdarma, ale je třeba počítat s časovou investicí v podobě vypracování zadání, představení vybraných témat účastníkům a účastí v porotě během konání akce.

Jaká témata nás zajímají?

Smart a eko! Témata výzev musí mít společenský dopad pro město Zlín, jeho obyvatele a okolí, zároveň musí být realizovatelná a po skončení Ideathonu implementována – studenti zajistí zpracování, instituce financování. K realizaci bude na základě veřejného hlasování vybráno pět témat.

Výzva pro studenty UTB:

Přihlaste se do intenzivní 24hodinové soutěže, na které využijete své schopnosti a vyzkoušíte si práci v týmu. Pomozte vyřešit smart a eko výzvy, které předložily instituce a organizace ze Zlínského kraje. Odborná porota pak vybere nejlepší řešení, díky kterým můžeme zlepšit město i kraj, v němž žijeme. Ideathon UTB propojí studenty UTB napříč obory naší univerzity a zároveň jim otevře možnosti pro spolupráci s praxí.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽEŠ UŽ DNES NA EMAIL: ideathon@utb.cz  (stačí napsat jméno a fakultu)

Více informací včetně programu a možnosti hlasování najdete na www.ideathonutb.cz

Místo konání: TIC Zlín, 4. patro

V případě dalších dotazů kontaktujte manažerku Centra kreativních průmyslů a podnikání Jitku Alexovou na emailu alexova@utb.cz

Naši podporovatelé

mmcité, a. s.

TESCOMA s.r.o.

Egoé s.r.o.

TON a.s.