Vernsiž výstavy: Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi / 6. 4. 2022 / 17:00

Půlroční spolupráce neziskové organizace Za sklem o.s. – Zlín a Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně vyústí v dubnu ve společnou výstavu fotografií, která má za cíl osvětu o poruchách autistického spektra (PAS). Výstava, s názvem Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi, bude zahájena vernisáží 6. dubna v 17 hodin ve vestibulu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a potrvá až do konce dubna. 

Fotografe, které na výstavě uvidíte, vytvořili studenti ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně pod vedením fotografa Jana Jindry. Výstava obsahuje soubor 28 fotografií lidí s poruchou autistického spektra i bez ní a panely s fotografiemi jsou doplněny o větu, jež charakterizuje člověka, který je na ní. Poselství výstavy je jasné – lidé s PAS se na první pohled nijak neliší od většinové společnosti, jen vnímají svět trochu jinak. Tomu bychom se měli pokusit porozumět.

„Každý jsme jiný a přitom všichni toužíme po stejných věcech, jako je láska, přátelství či pocit bezpečí. Lidé na spektru autismu to mají stejně, i když jsou často většinovou společností vnímáni, že jsou rádi ve svém světě jinakosti a nepotřebují nás. Rádi bychom touto výstavou přiblížili široké veřejnosti problematiku autismu a poukázali na to, že jinakost nemusí být překážkou, ale naopak mostem mezi námi,“ uvedla Saskia Mišová, koordinátorka společenských aktivit v Za sklem o.s. – Zlín a spoluautorka projektu.   

Myšlenka o výstavě vznikla v létě minulého roku, kdy začala i spolupráce zlínské umělecké fakulty a organizace Za sklem o.s. – Zlín, která ve Zlíně, Olomouci, Praze a Brně pomáhá lidem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám. O výstavě se od začátku uvažovalo jako o putovní, proto ji po Zlíně čekají další zastávky po České republice.

„Projekt je pro nás významný nejen svým sociálním a společenským přesahem, ale také díky propojování studentů a pedagogů ateliérů Reklamní fotografie, Grafického designu, Audiovizuální tvorby, Prostorové tvorby, Arts Managementu a Ústavu marketingových komunikací,” říká Jitka Alexová, manažerka Centra kreativních průmyslů a podnikání, která spolupráci s organizací Za sklem o.s. – Zlín koordinovala za Fakultu multimediálních komunikací. 

Po Zlíně výstava zavítá i do dalších měst České republiky. „Jednáme s majiteli zajímavých prostor v Brně, Olomouci i Praze. Naším cílem je, aby výstava byla příští dva roky k vidění ve všech krajských městech. Protože je celý soubor přeložený i do angličtiny, bude naší snahou s výstavou vyjet i za hranice republiky,“ dodává Saskia Mišová ze Za sklem o.s. – Zlín.   

 

Naši podporovatelé

mmcité, a. s.

TESCOMA s.r.o.

Egoé s.r.o.

TON a.s.